باستان شناسی مبتنی بر GIS

پای افکارم را قلم کردم !

۲ مطلب با موضوع «آموزش های IT (فناوری اطلاعات)» ثبت شده است

آینده کاربردهای GIS در باستان شناسی چشم انداز

هدف این مقاله ارزیابی این بود که آیا جی ای اس می تواند به پیشبرد چشم انداز و دیگر تئوری های باستا شناسی کمک کند؟  برخی از ادعاها بیش از حد خوشبینانه درباره اینکه چطور جی ای اس می تواند به راحتی تئوری جدید را توید کند به نظر می رسد  با توجه به فقدان  سوابق روشن  و مثبت در تولید تئوری بی اساس است . جی ای اس نمی تواند

موافقین ۰ مخالفین ۰

افق فرهنگی و تعیین آن با تحلیل آماری

افق فرهنگی:

به داده ای فرهنگی مشخص که در حوزه جغرافیایی گسترده ای پراکنده شده باشد افق فرهنگی گویند، در تعیین افق فرهنگی داده ی مورد نظر باید دارای شاخصه های بارزی باشد و گاهنگاری آن نیز باید مشخص باشد. معمولا  در ایران برای تعریف یک افق فرهنگی از سفال استفاده می شود.به طور مثال یانگ برای اینکه عصر آهن ایران را بهتر شناسایی کند براساس ترکیب سفال خاکستری – سیاه، عصر آهن ایران را به سه افق تقسیم کرده بود. سه افق یا گروه سفالی تعیین شده یانگ عبارت بودند از: 1. افق سفال خاکستری غربی قدیم 2. افق سفال خاکستری غربی جدید 3. افق سفال نخودی جدید. 

موافقین ۰ مخالفین ۰