تضاد منافع در تولید مثل جنسی موجودات زنده و زندگی گروهی که اغلب آنها را تشدید می کند اجتناب ناپذیر است . کسانی که در فضایی هم جوار و نزدیک زندگی می کنند برای جفت گیری (همسر) و دیگر منابع رقابت می کنند و همچنین بیماری ها به نسبت بطور آسان تری منتقل می شوند . بطور خلاصه ، زندگی در گروه ها پرهزینه است و باید مزایای بیشتری برای زندگی گروهی وجود داشته باشد تا دوام بیاورد . الکساندر معتقد است که این مزایا در پنج طبقه قرار می گیرند :انبوهی در منابع مشترک ، که ممکن است سپس به اشتراک اطلاعات اجازه داده شود ، جلوگیری از شکارچی (selfish herds sensu; Hamilton, 1971) ، دفاع فعال در برابر شکارچیان ، سرمایه گذاری های خویش پرستی (خویشاوندان ) در همخونان ، شکار مشترک ( گروهی ) و کشتن شکار بزرگ که در غیر این صورت یک امر دست نیافتنی است .

در نگاه نخست ، هیچ یک از این مزایای زندگی گروهی به نظر توانایی بیان تجربه گروه های بزرگ انسانی را ندارد . منابع انبوه ، حفاظت از شکارچیان و انتخاب همخونان (خویشان ) به وضوح برای بیان اندازه بزرگ جوامع انسانی ، همچنین رشد انها در طول تاریخ کافی نیست. علاوه بر این ، الکساندر (1987 ، p ، 79 ) استدلال می کند ، " چنانکه در شکار سلاح ها و مهارت ها بهبود یافته ، اندازه گروه باید کاهش یافته باشد ."

پاسخ پیشنهادی او این است که ازدیگر گروه ها "شکارچیان" بودند که مردم را وادار به زندگی در جوامع در حال رشد کردند . این فرضیه جذاب است زیرا ، می تواند اندازه ی اجتماع را در شرایط تعادل قدرت نژادها بیان کند و آن با چیرگی زیست محیطی انسان ها به عنوان یک گونه سازگار است . در زیستگاه های غنی ، گروه ها یا جوامع ضعیف تر و کوچک تر توسط جوامع بزرگ تر از پا در می آیند یا تحت فشار از زیستگاه به حومه زیست محیطی (زیستگاه) حرکت می کنند ، مانند بیابان یا توندرا ها (دشت هموار سرزمین هاى قطبی یا بسیار مرتفع) . در واقع ، گروه های رقابتی سازمان یافته شده انسان ها به اصل خود " نیروی متخاصم طبیعت " تبدیل شده اند.( Alexander, 1987, p. 79 ) الکساندر این ایده اصل رقابت میان گروهی انسان را در نظریه اخلاقی خودش در نظر می گیرد . ما فرضیه های زیر ،ناشی از این توجیه را آزمایش می کنیم :

1 . درگیری و جنگ تقریبا همیشگی در زیستگاهایی که نسبتا با زندگی انسانی سازگارند خواهد بود.

2 . فراوانی درگیری و جنگ رابطه مثبتی با اندازه اجتماع خواهد داشت .

3 . اندازه جوامع در زیستگاه های مورد علاقه نسبتا بزرگ خواهد بود .

توجه داشته باشید که اندازه بزرگ جامعه ، نتیجه اتوماتیک زیستگاه های غنی نیست ، زیرا جوامع کوچک زیادی می توانند در عوض در این زیستگاه ها ساکن شوند .

با افزایش اندازه گروه اجتماعی ، امکان تقسیم شدن و دودستگی  (fissioning) بیشتر می شود ، ولی این بیشتر خطرناک است زیرا دیگر گروه های رقیب بزرگ می توانند از چنین تقسیمی سود ببرند . درگیری ها می تواند بسیار شدید و حتی در واحد های کوچک مانند خانواده ها باشد ، بنابراین ، یک گروه بزرگ باید مشکل درگیری های داخلی را برای جلوگیری از تقسیم شدن ، حل کند . الکساندر نشان می دهد که اصول اخلاقی  یک گروه انسانی یا جامعه باعث نفی تخلفات (فراتر از یک نقطه خاص ) در حقوق دیگر اعضای گروه می شود .  بنابراین اگر جوامع بزرگ تر تجربه بیشتری از فشار های جدایی داشتند ، هزینه های بزرگی برای انجام آن پرداختند بنابراین ، ممکن است که از انها انتظار داشته باشیم آشکارا تاکید بیشتری بر اصول اخلاقی برای جلوگیری از تخلفات در گروه داشته باشند .

اصول اخلاقی وضع شده توسط انسان ها ، ما را به این گمان می کشد که بعضی از اعضای گروه سود بیشتری از این اصول و قواعد نسبت به دیگران خواهند برد ، اما چنین نگرانی هایی کاهش داده می شود ؛ اگر اصول بطور متقاعد کننده ای تشریح شود که وضع کننده خدایان بی طرف بدون منافع مادی بوده اند . اگر اطاعت از یک قانون اخلاقی دینی خاص واقعا در خدمت منافع مردم خاصی باشد ،از آنها شاید انتظار می رفته به طور خودخواهانه ای انکار کنند و مدعی شوند که قانون (اصول) بازتابی از پند خدایان است . در نهایت ، خدایان اغلب جاودانه در نظر گرفته شده اند ، بطوری که قوانین انها ممکن است برای بسیاری از نسل ها به درازا  بکشد . بنابراین ما نشان دادیم که یک راه موثر برای تحمیل قوانین اخلاقی در اعضای جامعه این است که این قوانین مقرر ازسوی خدایان است . با باور به علایم پذیرش قوانین خدایان و دلایل تعیین شده در بالا ، ما انتظار حمایت بیشتر را از قوانین (و در نتیجه باور در پند خدایان) در جوامع بزرگ تر داریم . بنابراین فرضیه ما این است که :

4 . اندازه جامعه رابطه مثبتی با باور به پند و اخلاق خدایان دارد .

#چنانکه به آگاهی از نتایج فرضیات بالا علاقه مندید با من مطرح کنید#

"انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه"
"ذکر منبع حرفه یی گری شما را نشان میدهد"