باستان شناسی مبتنی بر GIS

پای افکارم را قلم کردم !

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

نهضت های اولیه ایران ( جنبش های ضد اموی تا آخرین شورش ها با خونخواهی ابومسلم)

"ایرانیان همواره بعد از از دوره های فشار قد علم کرده و ذات ملی خود را نجات داده و قسمت معتنابهی از روح خود را در فاتحین دمیده اند و بر خرابی ها آبادی ها ساخته اند "

       لیندنر ( تاریخ عالم )                                                                   

در اوایل اسلام نارضایتی مردم نسبت به خلفا افزایش می یافت . چون فرماندهان عرب از شورش اهالی ایران بیم داشتند

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مرکز هسته ای دانشگاه تهران لیست تاریخ های رادیوکربن

 در دو فایل پیش رو (نسخه PDF) تاریخ های مطلق ارائه شده است . تاریخ های کربن 14 حاضر در این فایل ها شامل موارد مختلفی از تاریخ ایران می باشد که با ارائه این تاریخ ها مطالعه در زمینه های پیش از تاریخ ایران سهل تر خواهد شده ، این فایل ها و موارد قابل فهم می باشد و نیاز به ترجمه ندارد ، عنوان فایل ها به فارسی "   مرکز هسته ای دانشگاه تهران لیست تاریخ های رادیوکربن 1 و 2 " می باشد و به انگلیسی :

TEHRAN UNIVERSITY NUCLEAR CENTRE RADIOCARBON DATE LIST

می باشد ، از عنوان فایل محتویات فایل کاملن مشخص است امیدوارم مفید واقع شود .

دریافت نسخه 1 

دریافت نسخه 2

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه
"ذکر منبع حرفه یی گری شما را نشان میدهد"

موافقین ۰ مخالفین ۰

جدول گاهنگاری و مشخصات دوره اوروک و اواخر آن

جدول گاهنگاری مربوط به اولخر دوران اوروک و ورود به دوران تاریخی

موافقین ۰ مخالفین ۰

باستان شناسی ادراکی

ادراک: ادراک در واقع جایگزین غیر حقیقت خاص خود و غیر حقیقت عین می باشد.آنچه برایش به مثابه ی نتیجه به وجود آمده همانا مفهوم راستین است.اما فقط به مثابه وجود بی چون چرای حقیقت که بدون این که خود را در آن بشناسد،دنباله کار خویش را میگیرد.(هگل139،140:1386).باستان شناسی ادراکی یا به قول رنفرو باستانشناسی ذهن از دهه 1980 که پیروان مکاتب روندگرایی و پس روند گرایی در انگلستان آن را طرح کردند

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

باستان شناسی ادراکی یا شناختی

"باستان شناسان می توانند بگویند که منابع ساخت تبر سنگی از کدام کوه های آمده ،چه موادی در دستبند برنزی بکار رفته ، چطور بلمی قدیمی را از اعماق خاک بیرون آورده اند ، که مواد برای آنها با اهمیت هستند . اما زبان ، قوانین ، اخلاقیات و مذهب مرده جوامع متفاوت اند . آنها متعلق به ذهن های مردم می باشند . مگر آنها نوشته شده بودند ، و حتی فقط اگر آنها به درستی ثبت شده بودند ، ما باید آن را سخت بفهمیم تا دوباره آن را بدست آوریم "

Aubrey Burl, Rites of the Gods (1981)

باستان شناسی شناختی یا ادراکی دیدگاهی نظری در باستان شناسی است که روی اندیشه جوامع کهن و ساختارهای نمادین آنها که می توان از فرهنگ مادی گذشته آنها آگاه شده تمرکز کرده است . باستان شناسان ادراکی اغلب نقش ایدئولوژی و رویکردهای متفاوت سازمانی یی که مردم باستان دارند را مطالعه می کنند

موافقین ۰ مخالفین ۰

هنر و اثر هنری

" صورت آفریده های هنری چیزی نیست جز نظم ، ترتیب و شکل "  توماس آکویناس

عالم هنر عالم صورتهاست،البته نه هر صورتی،بلکه صورتهای نمادین و تمثیلی زنده و غنی از بار استحسانی، صورتها و شکلها و مضمونهایی که فراورده کنش آزاد و خلاقانه هستی آدمی و قابلیتهای وجودی اویند،

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰