باستان شناسی مبتنی بر GIS

پای افکارم را قلم کردم !

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

منشور گردشگری فرهنگی


انسان ها از قانون راه فرار ندارند. منابع اندک زمین، طبیعتی که حال خوشی ندارد و انفجار جمعیت و فرقه ها و ملت های متفاوت و نامتحدی که عالم را فرا گرفته اند، هر روز الزام بیشتری برای رعایت اصول و قوانین زندگی ایجاد می کنند. در این میان، اصول و قوانین تفریح و اوقات فراغت، اگر از قوانین و اصول دیگر موارد زندگی روزمره ضروری تر نباشد، کم اهمیت تر هم نیست، چرا که انسان ها مهم ترین اوقات خود را با توجه به گرفتاری های روزمره در اوقات فراغت و تفریح جست و جو می کنند. آنها در طول هفته یا سال کار می کنند تا اوقات فراغت بهتری برای خود رقم بزنند و با تفریح، دریچه های خوشایندی را به روی زندگی بگشایند.

موافقین ۰ مخالفین ۰

رنسانس،تحولی همه جانبه

در آغاز قرن 14 م عصر میانی یا قرون وسطی که از زمان سقوط روم حدود هزار سال طول کشیده بود، رو به پایان بود و رنسانس، یکی از بزرگترین جنبش های فرهنگی تاریخ ، به تدریج جایگزینش می شد(کوریک،9،1380). رنسانس نامی است که به جریان افکاری که سبب تغییراتی شگرف در اروپا، از قرن چهارم تا شانزدهم گردید، اطلاق می شود.

موافقین ۰ مخالفین ۰