باستان شناسی مبتنی بر GIS

پای افکارم را قلم کردم !

مشاوره GIS در انجام پروژه های باستان شناسی

سیستم  اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک علم یا یک ابزار زمینه های بسیاری را پیش روی باستان شناسان قرار داده است . رویکردهای نوین در علم باستان شناسی استفاده از GIS را در پروژه های علمی اجتناب ناپذیر کرده است با این وجود استفاده درست از قابلیت های این سیستم ها منوط به شناخت قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه باستان شناسی است . پروژه های باستان شناسی مبتنی بر GIS با ایجاد زمینه ها و رویکردهای متفاوت ، تحلیل ها و بیان های جدیدی را به باسان شناسان ارائه داده اند . در این رویکرد باید دانست که چه ابزار یا قابلیتی برای پروژه مورد نیاز است تا بتوان با انتخاب آن در پیشبرد نظریه های باستان شناسی ، نه در آیجاد آنها ، موفق و حرکت مثبتی انجام داد.

ارتباط برای مشاوره GIS پروژه های باستان شناسی مبتنی بر سیستم طلاعات جغرافیایی :

Heydari.Reza@Ymail.com

با آرزوی موفقیت برای دوستان بزرگوار

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

مختصری در باب شکار و شکارگری

شکار و شکارگری علامت و نشانه ای از طرف روزی رسان و عاملی برای رشد بوده است.نخستین معانی، پنداری در رابطه با ارتزاق و بقای حیات بوده و گذر زمان بستری آرام برای تحول مفهوم و استمرار نقش قرار گرفته است.نقشمایه شکار در هنر ایران از ابتدایی ترین حضور بشر (نقاشی دیواری غارها) تا تکامل یافته ترین دست ساخته اش (قالی) وجود داشته و مفاهیمی گوناگون را به واسطه ی سیر زمان و شکل گیری تمدن ها در درون خود پرورده است( احمدی پیام،102،1388).

 

موافقین ۰ مخالفین ۰

کلیاتی درباره پادشاهان کیانی

متون دوره اسلامی اطلاعات زیادی درباره کیانیان ارائه می دهند که گرچه همه آنها را نمی توان با واقعیت برابر دانست ؛ کما اینکه وجود کلی سلاله را نمی توان به طور قطع واقعی دانست یا برعکس به طور کامل رد کرد با این وجود منابع اسلامی که بیشتر و شاید همه انها ریشه در منابع پهلوی ساسانی و منابع انها نیز ریشه در منابع اشکانی و هخامنشی دارند و قبلتر از انها در اختیار اولین ایرانیان بوده است نشات گرفته است .

موافقین ۰ مخالفین ۰

کارایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در باستان شناسی چشم انداز

از آنجایی که GIS سازماندهی فضایی داده ها و ابزارها را برای تحلیل داده های فضایی یکپارچه کرده است ، یک ابزار ایده آل و همه کاره برای مطالعه  چشم اندازها است GIS تقریباً بلافاصله توسط باستان شناسان به عنوان یک ابزار در دسترس استفاده شد.گرین این گونه مطرح کرد کرد که تنها رویکردهای باستان شناختی مبتنی بر چشم انداز می تواند به طور کامل مزایایی برای پیشرفت نظری باستان شناختی داشته باشد (Green,1990: 5). و نه تنها رویکردهای مبتنی بر چشم انداز می تواند به طور کامل GIS را در میدان قرار دهد ، بلکه یک اجماع کلی وجود دارد که GIS یک ابزار قدرت مند  برای مطالعه چشم اندازها است به دلیل توانایی آن برای تحلیل فضا ،زمان و فرم به صورت همزمان(ibid: 356).

موافقین ۱ مخالفین ۰

تصاویر ماهواره‌ای برای مطالعات باستان‌شناختی

باستان شناسان به خوبی می دانند که آثار مختلف باستان شناسی قابل مشاهده_مثل خاک،علایم کاشت، علایم سایه و نشانه های مرطوب_ شواهد بسیار مهمی هستند که نشان دهنده وجود بقایای باستان شناختی از فضا هستند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدل و باستان شناسی

مدل توصیفی در ابعاد چشم انداز طبیعی، جغرافیای تاریخی، راه‌های باستانی و به دلیل اهمیت موضوع در بخشی جدا به هیدرولوژی ناحیه می‌پردازد. هر یک از مفاهیم فوق نقش مهمی را در این مدل توصیفی ایفا می‌کنند. کارایی مدل توصیفی جدا از کمک به شناخت ابعاد مختلف درگیر در منطقه مورد مطالعه، کمک شایانی به فرایندهای تحلیلی نهایی در مدل نهایی خواهد کرد. بخش عمده‌ای از اطلاعات این مدل برگرفته از منابع تاریخی و کتابخانه‌ای است که ترکیب با اطلاعات باستان‌شناختی به نتیجه منتهی خواهد شد.

موافقین ۰ مخالفین ۰