از آنجایی که GIS سازماندهی فضایی داده ها و ابزارها را برای تحلیل داده های فضایی یکپارچه کرده است ، یک ابزار ایده آل و همه کاره برای مطالعه  چشم اندازها است GIS تقریباً بلافاصله توسط باستان شناسان به عنوان یک ابزار در دسترس استفاده شد.گرین این گونه مطرح کرد کرد که تنها رویکردهای باستان شناختی مبتنی بر چشم انداز می تواند به طور کامل مزایایی برای پیشرفت نظری باستان شناختی داشته باشد (Green,1990: 5). و نه تنها رویکردهای مبتنی بر چشم انداز می تواند به طور کامل GIS را در میدان قرار دهد ، بلکه یک اجماع کلی وجود دارد که GIS یک ابزار قدرت مند  برای مطالعه چشم اندازها است به دلیل توانایی آن برای تحلیل فضا ،زمان و فرم به صورت همزمان(ibid: 356).

علاوه بر تجزیه  تحلیل زیست محیطی و فاکتورهای اقتصادی در تغییر فرهنگ، ویتلی ادعا کرده که GIS ایده ای برای تحلیل اجتماعی و آیینی چشم انداز ها نیز است؛ زیرا یک نفر می تواند روش های  مختلفی را برای  ادراک بصری امتحان کند   (Wheatley 1993; 5). ویتلی همچنین معتقد است که GIS می تواند به محققان برای کشف سازمان اجتماعی (فضایی) بجای استفاده از عباراتی مانند "فرمانده سالاری یا خان سالای" کمک کند با این درک که این مفاهیم مبهم تعریف شده اند (Wheatley 1996: 76-77).  استدلال او در استفاده از GIS برای کشف سازمان اجتماعی پس از مقاله تاثیر گذار  کروملی درباره استفاده از رویکرد چند-سنجه ای برای مطالعه سازمان های اجتماعی و چشم اندازها بوده است (Crumley 1995). 

GIS می تواند نتنها برای کمک به پاسخ سوالات باستان شناسان و انسان شناسان استفاده شود ،بلکه برای کمک به هر رویکردی است که دارای سوالی در روش چند-سنجه ای است.

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه

"ذکر منبع حرفه ای گری شما را نشان میدهد"