جدول گاهنگاری مربوط به اولخر دوران اوروک و ورود به دوران تاریخی

مشخصات

 

توکن ها یا ژتون های کوچک در اشکال متنوع ، احتمالاً یک به یک با کالاهای شمارشی مانند حیوانات و ظروف همخوانی داشته است .

پیش از تاریخ – 3400  پ م

توکن های کوچک اکنون شامل گل مهرهای سفالی ، با نشانه هایی از توکن های ساخته شده روی سطح بیرونی و اغلب با نشانه های تصویری مهروموم شده است .

3400  - 3300 پ م

اکنون علاوه بر این ، لوح های گلی تخت و گرد با نشانه های فشار توکن و نشان هایی از یک حکاکی دایره وار (باقلم)پیدا شده است. 

3300 -3250 پ م

لوح های تخت و مستطیل شکل . سیستم های اندازه گیری .

3250 – 3200 پ م

لوح ها اکنون با تعدادی اندیشه نگار وابسته به اشیاء شمارشی یا افراد درگیر در معامله همراه شده است . علاوه بر این ، "اصطلاحات یا لغت " (Tag) پیدا شده ، متشکل از اندیشه نگارهایی که پیشگامان نشانه های پروتومیخی اند .

3200 پ م

اوروک Iva . پروتومیخی . حدود 900 مجموعه نشانه استفاده شده در اسناد معاملاتی . لوح ها اغلب به چندین ستون ، ردیف ها تقسیم شدند  .

3200 – 3100 پ م

اوروک III . پیچیده ترین مرحله از پروتومیخی . انواع بیشتری از تولیدات ثبت شده . بیشتر لیست واژگان یا فرهنگ لغت مقدس اند .

3100 – 3000 پ م

سلسله های اولیه I و II  . متون باستانی اور . نمادهای عددی ساده . شواهددزبان شومری در نوشتار . تولید لیست واژگان جدید متوقف می شود .

2800 – 2600 پ م

 

سلسله اولیه IIIa (فارا) . شواهد روشنی از سومریان و همچنین زبان اکدیان و متون نوشته شده در انواع مختلف  ، ازجمله ادبیات .

2600 – 2500 پ م

 

سلسله اولیه IIIb (لاگاش) . کتیبه های سلطنتی یافت شده است . جملات خطی مرتب سومری نشان دهنده ساخت شناسی لغوی و موارد نشانه دار است .

2500 – 2350 پ م

 

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه
"ذکر منبع حرفه یی گری شما را نشان میدهد"