در خط تکاملی گونه انسان بین هموارکتوس[1] ونئاندرتال ، انسان مدرن قرار دارد .در اواسط دوران پلیستوسن[2] در دنیای کهن گسترش یافت. تغییرات تکاملی بالا تنه این نوع انسان که به انسان مدرن منجر شده ، ممکن است که در جنوب شرقی اروپا و شرق آفریقا  در 700.000 - 800.000 سال پیش آغاز شده باشد در جای دیگر از دنیای قدیم ، این تغییر ظاهرا در حدود 400.000 سال قبل یا بعدها آغاز شده است.

انتقال به گونه ما ، انسان هوشمند[3] ، تا حدود 100.000 سال پیش و حتی بعدها در دیگر نقاط ، کامل نبوده است.دشوار است که از گونه ای خاص از اجدادمان در این دوره صحبت کنیم چرا که تغیرات در  800.000 _100.000 سال پیش شتاب بیشتری گرفته است. از 300.000 سال پیش این گونه انسان که در اروپا و آفریقا گسترش پیدا کرده است روند تکاملی خود را پیش می برد تا به انسان نئاندرتال خاتمه پیدا می کند ، از 100.000 سال پیش برخی از این جمعیت به انسان مدرن تکامل یافتند اما بخش از انها تغییرات زیادی تا 28.000 سال پیش نکرند. (هنگامی که انها منقرض شدند) بعد نئاندرتال ها بودند که جایگزین انسان گونه قبل شدند. اما این موضوع در اینجا پیچیده می شود که در حقیقت ، در یک منطقه از اندونزی تعدادی هموارکتوس تا حداقل 53.000 سال پیش باقی می ماند و گونه ی انسان کوتاه  فلورسینسس[4] تا حداقل 18.000 سال پیش به حیات خود ادامه داده است.

فک این گونه انسانی (هموهایدلبرگ) در نزدیکی شهر مایر ، در جنوب شرقی هایدلبرگ المان  در سال 1907کشف شده است که علت نامگذاری این گونه هم محل کشف آن می باشد.از آن زمان به بعد فسیل هموهایدلبرگ در سراسر مناطق گرمسیری و معتدل دنیای قـــدیم کشف شده است  ،  این جمعــیت  گسترش یافته، تغییرات مختلف فیزیکی را با توجه به حضور در  مناطق متنوع آشکار می سازد ، میزان کنش و واکنش و تعامل بین این جمعیت متنوع و گسترده توزیع شده روشن نیست. به همین ترتیب ، هنوز توافقی بر سر اینکه کدام یک از این جمعیت ها جد انسان مدرن می باشد ، وجود ندارد. با این حال ، آشکار است که آناتومی بدن این انسان در نقاط مختلف ،  ترکیبی از انسان ارکتوس و مدرن می باشد.

همو هایدلبرگنسیس ( فقط رنگ پوست و محل مو ها توسط محققان حدس زده شده است اما شکل بدن براساس بقایای اسکلتی می باشد.)

همو هایدلبرگنسیس ( غار پترالونا – یونان)

اجساد هموهایدلبرگ در اروپا به حالتی جمع و جور و فشرده قرار داشته اند، که انتظار می رود این افراد در هوای سرد زندگی می کردند این شکل باعث حفظ گرما در بدن و مانع از دست دادن حرارت می شود.  قد مردان هایدلبرگ به طور متوسط حدود 5 فییت و 9 اینچ ( 175 سانتیمتر) و 136 پوند (62 کیلوگرم) بوده است. زن ها به طور متوسط 5 فییت و 2 اینچ (157 سانتیمتر) قد و 112 پوند (51 کیلوگرم) وزن داشته اند، این فقط کمی کوچکتر از اکثر مردم امروزی است.جمجمه این انسان به طور متوسط 1200cm3  حجم داشته و تنها 10% کوچکتر از مردم امروزی می باشد اما سرهایشان ظاهری مدرن نداشته اند.این نوع پیشانی کوتاه داشته و در محل ابرو برجستگی دیده می شود.دراین ویژگی ها ، هایدلبرگ بیشتر شیبیه به همو ارکتوس بوده تا ما.


سایت های مهم انسان هایدلبرک

 انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه

"ذکر منبع حرفه یی گری شما را نشان میدهد"[1]- Homo erectus

[2] -  Pleistocene

[3] -  Homo sapiens

[4] - Homo floresienses