در دو فایل پیش رو (نسخه PDF) تاریخ های مطلق ارائه شده است . تاریخ های کربن 14 حاضر در این فایل ها شامل موارد مختلفی از تاریخ ایران می باشد که با ارائه این تاریخ ها مطالعه در زمینه های پیش از تاریخ ایران سهل تر خواهد شده ، این فایل ها و موارد قابل فهم می باشد و نیاز به ترجمه ندارد ، عنوان فایل ها به فارسی "   مرکز هسته ای دانشگاه تهران لیست تاریخ های رادیوکربن 1 و 2 " می باشد و به انگلیسی :

TEHRAN UNIVERSITY NUCLEAR CENTRE RADIOCARBON DATE LIST

می باشد ، از عنوان فایل محتویات فایل کاملن مشخص است امیدوارم مفید واقع شود .

دریافت نسخه 1 

دریافت نسخه 2

انتشار یافته برای اولین بار در این وبگاه
"ذکر منبع حرفه یی گری شما را نشان میدهد"